ANBI

 ANBI

Stichting Avance Misionero Evangelístico Mundial (AMEM) is per 1 januari 2016 verplicht als kerkgemeenschap aan de ANBI (ANBI staat voor: Algemeen Nut Beogende Instelling) voorwaarden te voldoen. Dit betekent dat wij aan de vereisten van publicatie verplichtingen moeten voldoen.

Meer informatie is te vinden op de site: 

http://anbi.nl/publicatieverplichting/stichting-avance-misionero-evangelistico-mundial/

Een korte omschrijving is hieronder gegeven van wat de ANBI is.
Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Als kerkgemeenschap zijn er enkele uitzondering bijvoorbeeld een ANBI betaalt geen erfbelasting of schenkbelasting voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt als het algemeen belang.

De Belastingdienst stimuleert instellingen als de onze te begunstigen met een schenking. Uw schenking is fiscaal aftrekbaar en is beschouwd als een belasting voordeel.

Voor meer informatie kunt u op:

Als donateurs van een ANBI mogen uw giften afgetrokken worden van de inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.

Om in aanmerking te komen voor de aftrek van periodieke giften, moeten de donateur en de ANBI de
gift vastleggen in een overeenkomst.

Wij hopen u voldoende te hebben geïnformeerd.