ANBI Nederland

Stichting Avance Misionero Evangelístico Mundial

Un ANBI es una organización de beneficio público. Una institución sólo puede ser ANBI si está casi enteramente comprometida con el interés público. Las asociaciones (como asociaciones deportivas, de personal, de canto, armonía o teatro) y clubes de pasatiempos no suelen ser ANBI. Estas instituciones bien pueden considerarse instituciones de interés social (SBBI).

El "Stichting Avance Misionero Evangelístico Mundial" está reconcido como un ANBI.

Para hacer donaciones usted puede hacer esto por medio de un a transferencia bancaria al banco ING por el IBAN: NL 03 INGB 0000467 991

Para verificar toda esta información usted puede visitar nuestro perfil en la página de ANBI:
Haga clic aquí

Explicación de ANBI en holandés:

In het jaar 2013 werd de ANBI geïntroduceerd voor instellingen die meer dan € 25.000 aan ANBI vermogen hadden.
ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.

In de belasting wetten van Wolters Kluwer (2016) IB-Wet artikel 6.33 lid a wordt gift beschreven als
a) bevoordelingen uit vrijgevigheid en verplichte bijdragen waar geen directe tegenprestatie tegenover staat.

Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang.
Hieronder vallen dus ook kerkgemeenschappen waaronder Stichting Avance Misionero Evangelístico Mundial (AMEM) deel van uitmaakt.

Onze Stichting AMEM bestaat sinds het jaar 1988 en staat ingeschreven in de Kamer van Koophandel (KvK). Voor verdere informatie kunt naar ons zoeken op de ANBI website: klik hier

Uw donatie wordt met verantwoording uitbesteed aan het verkondigen van de evangelie van het koninkrijk. Als u wilt doneren kunt u dit doen op onze bankrekening: IBAN NL 03 INGB 0000467 991

Standaardformulier publicatieplicht Kerkgenootschap met toelichting verlies en winst rekening van het jaar 2022.
Dit is het resultaat van het jaar 2022. Klik voor het document: Verplichte Publicatie van kerkgenootschap document.